Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/12/13

Ευρωβαρόμετρο: Το 62% των Ελλήνων θέλουν το ευρώ


Παρόλο που η Ελλάδα διανύει τον έκτο χρόνο ύφεσης, οι Έλληνες σε ποσοστό 62% τάσσονται σαφώς υπέρ της διατήρησης του κοινού νομίσματος , ενώ και η υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών των χωρών της Ευρωζώνης προς το κοινό νόμισμα παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση. Την ίδια στιγμή οι περισσότεροι Έλληνες εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει το τελευταίο ευρωβαρόμετρο το 63% των πολιτών των κρατών – μελών της οικονομικής και νομισματικής ένωσης τάσσονται υπέρ του ευρώ με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο με 79%, τη Φινλανδία με 75%, το Βέλγιο με 74% και τη Γερμανία με 71%. Από τις χώρες της Ευρωζώνης η μοναδική στην οποία καταγράφεται αρνητικό ποσοστό αποδοχής του ευρώ είναι η Κύπρος, όπου το 52% των πολιτών τάσσεται κατά του κοινού νομίσματος.
Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (51%) εμφανίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον της Ε.Ε, ποσοστό αυξημένο κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αισιοδοξίας για το μέλλον της Ε.Ε καταγράφονται στην Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Δανία με ποσοστά 75% και 67% αντίστοιχα, ενώ τα χαμηλότερα στην Κύπρο και την Ελλάδα με ποσοστό μόλις 29%.
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν πως τα σημαντικότερα προβλήματα της Ε.Ε είναι η ανεργία, η οικονομική κατάσταση και το δημόσιο χρέος. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως των πολιτών υποστηρίζει πως η λύση για τα οικονομικά προβλήματα μπορεί να δοθεί από την ίδια την Ε.Ε και όχι από τις κυβερνήσεις των κρατών – μελών.

Περίπου έξι στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν πως «αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες» με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στο Λουξεμβούργο (85%), τη Μάλτα (74%) και τη Γερμανία (73%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα με 42%, τη Μεγάλη Βρετανία με 42% και την Κύπρο με 46%.
Ως προς τα μεγαλύτερα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες κατατάσσουν στην πρώτη θέση την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, την ειρήνη μεταξύ των κρατών – μελών και στην τρίτη θέση κατατάσσουν το κοινό νόμισμα.