Σελίδες

Thessaloniki video tour

30/6/18

Επανειλημμένα ή επανειλλημένα; Η λέξη που οι περισσότεροι δε γράφουν σωστά
Η ελληνική γλώσσα είναι πολύπλοκη και το λεξιλόγιό της πολύ πλούσιο...


Θεωρείται μια από τις δυσκολότερες γλώσσες τόσο για τη δύσκολη γραμματική και συντακτικό της όσο και για την περίπλοκη ορθογραφία της.

Μια από τις λέξεις που ακόμα και οι Έλληνες μπερδεύονται συχνά στη γραφή της είναι η λέξη «επανειλημμένα»  η οποία γράφεται με δύο «μ» και όχι με δύο «λ» όπως πολλοί πιστεύουν.