Σελίδες

Thessaloniki video tour

15/7/17

Πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να καταπολεμήσει την ανεργία
Το πρώτο  δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών,  η Ashoka φέρνει στην Ελλάδα ένα νέο θεσμό, τον Ashoka Talks που στόχο έχει να ανοίξει το ...
δρόμο δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασία  στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο Frédéric Bardeau για το σκοπό αυτό θα συζητήσει με κοινωνικούς επιχειρηματίες από τον ψηφιακό χώρο αναζητώντας τρόπους  ώστε η κοινωνική επιχειρηματικότητα να δώσει λύσεις στον τομέα εργασίας.

Η Simplon.co είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε στο Montreuil της Γαλλίας, τον Απρίλιο του 2013 για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών.

Απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες ανθρώπων, άνεργοι, νέοι,  γυναίκες και έχει εκπαιδεύσει  στην διάρκεια 4 ετών,  πάνω από 1000 άτομα  κυρίως γυναίκες με χαμηλή  μόρφωση.

Το πρόγραμμα γνωρίζει μεγάλη επιτυχία καθώς λίγους μήνες μετά , σε ποσοστό 80% των συμμετεχόντων έχουν  βρεί δουλειά.

Το προφίλ των συμμετεχόντων είναι:

• 76% είναι άνεργοι

• 31% είναι γυναίκες

• 6% είναι μεγαλύτεροιαπό 45 ετών

• 29 έτη η μέση ηλικία

• 58% έχουν επίπεδο εκπαίδευσης μικρότερο ή ίσο του Απολυτηρίου Λυκείου

Ο Frédéric Bardeau έχει σκοπό να πεκτείνει την πρωτοβουλία του όχι μόνο στην Ελλάδα  αλλά και σε άλλες χώρες.