Σελίδες

Thessaloniki video tour

5/6/17

Το νέο μοντέλο επαγγελματία
Γράφει ο Νεκτάριος Κατσιλιώτης 
Ιστορικός-Εκδότης
Η οικονομική κρίση ,έδιωξε τον κόσμο από τον ιδιωτικό τομέα...

και τον έστειλε στα πνευματικά επαγγέλματα καθώς και στην εργασία που σχετίζεται με τη δημόσια τάξη και την εθνική άμυνα.

Πολλοί οι υποψήφιοι,λίγες οι θέσεις.

Θα κερδίσουν εκείνοι που θα έχουν τα καλύτερα τυπικά προσόντα και θα έχουν την σοβαρότερη επιδεξιότητα κατά τις πρώτες ημέρες εργασίας.