Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/5/16

Κι όμως και οι νέοι παθαίνουν εγκεφαλικό


Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά κυρίως  συμβαίνει σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Μία σημαντική μελέτη όμως που δημοσιεύεται στο The Lancet, δείχνει ότι αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών και των νέων που πλήττονται.

Η μελέτη, the Global and Regional Burden of Stroke το 1990-2000, συγκέντρωσε δεδομένα από όλο τον κόσμο, για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων για το εγκεφαλικό επεισόδιο ανά χώρα. Στην έρευνα περιλαμβάνονται 119 μελέτες - 58 από χώρες υψηλού εισοδήματος και 61 από χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.
Η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής τον καθηγητή Dr Valery Feigin, διευθυντή  του National Institute for Stroke and Applied Neurosciences at AUT University in New Zealand, συνέκρινε τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου για να δημιουργήσει μια εικόνα του συνολικού φορτίου του εγκεφαλικού επεισοδίου για 21 περιοχές του κόσμου για τα έτη 1990, 2005 και 2010.
Η σημαντική διαπίστωση της έρευνας αυτής ήταν η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των νέων που παθαίνουν εγκεφαλικό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερα από 83.000 άτομα ηλικίας 20 ετών και κάτω παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε χρόνο – δηλαδή το 0,5% του συνόλου του πληθυσμού που πλήττεται.
Η αλήθεια των αριθμών
¨Το 2010, εκδηλώθηκαν 5,2 εκατομμύρια (31%) εγκεφαλικά επεισόδια σε παιδιά (ηλικίας 20 ετών και κάτω) και νέους και μεσήλικες ενήλικες (20-64 ετών), όπου τα παιδιά, οι νέοι και οι μεσήλικες από τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος, συνεισέφεραν περίπου 74.000 (89%) και 4 εκατομμύρια  (78%) αντιστοίχως, του φορτίου¨.
Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι χωρίς αποτελεσματική παγκόσμια στρατηγική πρόληψης, ο αριθμός αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Τα άτομα που παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε χώρες υψηλού εισοδήματος, ενδεχομένως λόγω των καλύτερων διαγνωστικών τεχνικών.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ – το εγκεφαλικό επεισόδιο σκοτώνει 130.000 άτομα κάθε χρόνο.
Αλλά, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία από τις κύριες αιτίες σοβαρής μακροπρόθεσμης αναπηρίας, το φορτίο του εγκεφαλικού επεισοδίου έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον χρόνο ζωής με αναπηρία αυτών που παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και η οικονομία.
Τα CDC υπολογίζουν ότι το φορτίο του εγκεφαλικού επεισοδίου κοστίζει στις ΗΠΑ 38.6 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο - συμπεριλαμβανομένου του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, των φαρμάκων και το χάσιμο των εργατοωρών.
Σύμφωνα με τον  καθηγητή Dr. Feigin: ¨Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που συγκρίνει τον επιπολασμό και τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, κάθε χώρα στον κόσμο έχει εκτιμήσεις για το φορτίο από περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα¨.
Παγκοσμίως το φορτίο του εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται πολύ γρήγορα και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά προσιτή πρόληψη, με στρατηγικές διαχείρισης και αποκατάστασης που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή σε  όλο τον κόσμο.
Τι συμβαίνει σε κάθε χώρα
Η μελέτη δείχνει δραματικές διαφορές στο φορτίο από εγκεφαλικό επεισόδιο σε όλο τον κόσμο και σε επίπεδο εθνικού εισοδήματος. Στις  χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος έχουμε μέχρι και 10 φορές περισσότερους θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηρότητα και  αναπηρία σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.
Σε χώρες με υψηλό εισόδημα, η καθορισμένη επίπτωση του εγκεφαλικού επεισοδίου μειώθηκε κατά 12% κατά τη διάρκεια της μελέτης, με τα ποσοστά πρώιμης θνητότητας   νοσηρότητας και αναπηρίας, επίσης, να μειώνονται κατά 37% και 36% αντίστοιχα.
Οι μειώσεις αυτές μπορεί να αντικατοπτρίζουν ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης, εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης, με περισσότερα άτομα να ακολουθούν τις συμβουλές πρόληψης και φροντίδας (διακοπή του καπνίσματος, έλεγχο της υψηλής πίεσης του αίματος), καθώς και καλύτερη διάγνωση και φροντίδα μετά από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες, ωστόσο, παρουσίασαν μια αντίστροφη τάση. Το εγκεφαλικό επεισόδιο σχετίζεται με 46% περισσότερη αναπηρία και νοσηρότητα, και με 42% υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, από ό, τι χώρες υψηλού εισοδήματος. Οι συγγραφείς της μελέτης λένε ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε μια αύξηση του επιπολασμού των παραγόντων κινδύνου - όπως ανθυγιεινή διατροφή και παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση, κάπνισμα και  έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.