Σελίδες

Thessaloniki video tour

30/4/13

Θα πληρώνει τόκο το Δημόσιο όταν αργεί να πληρώσει τις οφειλές του

Τόκο για την καθυστέρηση πληρωμής των οφειλών του θα πληρώνει στο εξής το ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με ρύθμιση...

που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία κοινοτική οδηγία. 

Συγκεκριμένα Δημόσιο και ιδιώτες θα πρέπει να εξοφλούν τις όφειλες τους εντός τριάντα ημερών διαφορετικά μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα στο Δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία η ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμοστεί για τις νέες οφειλές που θα δημιουργηθούν αφού σε άρθρο της προβλέπεται η δυνατότητα σε κράτη-μέλη να εξαιρούν συμβάσεις που έχουν υπογραφεί προτού αυτή να τεθεί σε ισχύ.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ρύθμιση οι δημόσιες Αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται από τις επιχειρήσεις εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερολογιακών ημερών.