Σελίδες

Thessaloniki video tour

30/9/12

Portal για το «μεταναστευτικό»


Πλήρως λειτουργική είναι πλέον η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα πού υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει σαν αντικείμενο τον διάλογο των Ευρωπαίων πολιτών για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο Puzzled by Policy «Helping you to be part of the EU». Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 2010, θα διαρκέσει 3 χρόνια, και χρηματοδοτείται από το Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) – ICT Policy Support Programme (ICT PSP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αποτελεί μία κοινοπραξία 12 μελών από 9 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), με συντονιστή το National University of Ireland, Galway – Digital Enterprise Research Institute (NUIG).

Το έργο έχει ως στόχο να μειώσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της Ε.Ε. καθώς και την επανασύνδεση των πολιτών με την πολιτική και τη χάραξη πολιτικής, συνδυάζοντας επιτυχημένα προ-υπάρχοντα εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής με τις νέες τεχνολογίες widget για να φέρει τη χάραξη πολιτικής για το καυτό θέμα της μετανάστευσης «κοντά στους πολίτες», με ένα τρόπο που να είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικός και ελκυστικός.

Με απλά λόγια το Puzzled by Policy «Helping you to be part of the EU» δίνει τη δυνατότητα στον ευρωπαίο πολίτη να πληροφορηθεί για τις πολιτικές (κομμάτων, οργανώσεων κλπ) πάνω στο μεταναστευτικό, να τοποθετήσει τον εαυτό του σχέση με αυτές και σε σχέση με τούς άλλους πολίτες και τέλος να επηρεάσει αυτές τις πολιτικές.

Το τελευταίο -πού είναι και το πιο σημαντικό- μπορεί να γίνει είτε μέσω τού σχετικού profiler είτε μέσω της συμμετοχής του πολίτη στο σχετικό φόρουμ συζητήσεων πού λειτουργεί στην πλατφόρμα.

Μια πρώτη εικόνα τού προγράμματος μπορείτε να πάρετε από το widget πού θα βρείτε στην διεύθυνση http://join.puzzledbypolicy.eu/el-GR/Widget.aspx .

Για να επισκεφθείτε την πλατφόρμα τού Puzzled by Policy, να συμπληρώσετε τον Profiler και να πάρετε μέρος στις σχετικές συζητήσεις η διεύθυνση είναι http://join.puzzledbypolicy.eu/el-gr/home.aspx.
zougla.gr