Σελίδες

Thessaloniki video tour

27/6/12

Επιστολή-παρέμβαση για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία


Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) κ. Κώστα Ασκούνη έστειλαν οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητώντας να ενημερωθούν για το εάν οι Δημοτικές αρχές τις χώρας έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της υπ’αριθ. 52907/28.12.2009 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621/31-12-2009/Τεύχος Β΄), με την οποία εγκρίνονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ώστε να εξυπηρετούν και άτομα με αναπηρία.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι οι ελληνικές πόλεις και κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι απροσπέλαστα και μη προσβάσιμα για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης ή άλλη αναπηρία. Αυτό επιβάλλει τη διευκόλυνση, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις και διοικητικές ρυθμίσεις, της μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρία μέσα στην πόλη και την προσαρμογή όλων των δημόσιων ανοιχτών χώρων στις ανάγκες τους.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 52907/28.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621/31-12-2009/Τεύχος Β΄), εγκρίνονται οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών για να εξυπηρετήσουν και άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω Απόφασης:

«1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης όλοι οι φορείς (Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας κ.λ.π.) που παρεμβαίνουν με προγράμματα στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών οφείλουν να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα προδιαγραφές και να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων τους κατά την εκτέλεση έργων ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (...)».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν οι Δήμοι-μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω διατάξεις».
zougla.gr