Σελίδες

Thessaloniki video tour

30/11/11

Ποιες πολιτικές εφαρμόζονται για τη διαχείριση νερού;

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών ερευνητικών δικτύων νερού και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία είναι κάποια από τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στην ημερίδα...


με θέμα: «Πολιτική του Νερού στην Ευρω-Μεσογειακή Ζώνη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από τις 09:30 μέχρι τις 14:30, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.
Στόχος της ημερίδας, που διοργανώνεται από το  Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΥ) του Α.Π.Θ, είναι επίσης η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στις προκλήσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε θέματα διαχείρισης νερού στην Ευρω-μεσογειακή ζώνη και η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι, μεταξύ άλλων, ο Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Νερό την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Καθηγητής Stefan Schennach, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρόδη Κράτσα, ο Πρόεδρος του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (EMUNI), Καθηγητής Joseph Mifsud, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Χάιφα (Ισραήλ), Καθηγητή David Faraggi, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου της Murcia, Juan Maria Vazques, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Colorado, Ευάγγελος Βλάχος, ο π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης.