Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/10/11

Πρόγραμμα "έμπιστων φίλων" δημιουργεί το Facebook


Πρόγραμμα έμπιστων φίλων δημιουργεί το Facebook
Tα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός συστήματος έμπιστων φίλων (Trusted Friends),
οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν ένα χρήστη αν μπλοκάρει ο λογαριασμός του, ανακοίνωσε το Facebook.


Το σενάριο απαιτεί να υπάρχουν 3 με 5 φίλοι, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν με ένανειδικό κωδικό ότι γνωρίζουν το χρήστη και με αυτό τον τρόπο να γίνεται η επιβεβαίωση των στοιχείων του. Η περίπτωση των Trusted Friends θα βοηθήσει ιδιαίτερα όσους έχουν πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν το mail επαναφοράς του λογαριασμού που στέλνει το Facebok, αν πχ. έχουν χάσειπρόσβαση σε αυτό.

Απλά, το Facebook προειδοποιεί πως πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή των χρηστών που θα μπουν στη λίστα των «έμπιστων φίλων» σας…