Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/8/11

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει ένας μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία εισπράττουν παράλληλα 78 ευρώ, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε υπόμνημα του προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αναμόρφωση του...


φορολογικού συστήματος. Οι προτάσεις του ΣΕΒ κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαλόγου για το φορολογικό που εγκαινίασε ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, Χ. Κυριαζής, κατέθεσε επίσης στο υπουργείο προτάσεις για δέκα άμεσες αλλαγές στο ισχύον φορολογικό σύστημα προκειμένου να αρθούν στρεβλώσεις και να υποστηριχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας, έως ότου οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα που θα προκύψει από το διάλογο. Παράλληλα, κατατέθηκαν και αναλυτικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας. Ο ΣΕΒ επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης «ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος» με βάση το οποίο θα διαμορφώνεται το αφορολόγητο όριο, το επίδομα ανεργίας, κ.λπ., ενώ για τη φορολογία επιχειρήσεων υπογραμμίζει ότι, με τον υφιστάμενο διεθνή ανταγωνισμό ο ισχύων συντελεστής 20% είναι ο μέγιστος ανεκτός. Οι συχνές και συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας δημιουργούν την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης του φορολογικού συστήματος με ορίζοντα δεκαετίας, προκειμένου να δημιουργηθεί περιβάλλον ασφάλειας για επενδύσεις, προσθέτει. Για τη φορολογία εισοδήματος ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι «τα φορολογικά/κοινωνικοασφαλιστικά βάρη που συνδέονται με το εισόδημα ενός χαμηλόβαθμου στελέχους (της τάξεως των 2.500 ευρώ μέσου ονομαστικού μισθού) έχουν λόγο ετήσιου καθαρού εισοδήματος προς επιβαρύνσεις 1:0,78, δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει ο μισθωτός, παράλληλα 78 ευρώ εισπράττονται από το κράτος και το ΙΚΑ». Συγκεκριμένα, σε ονομαστικό μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ αναλογούν φόροι 301,69 ευρώ (με τις περσινές ρυθμίσεις), ενώ οι εισφορές εργαζομένου και εργοδότη στο ΙΚΑ είναι 1.101,50 ευρώ. Το καθαρό εισόδημα στα χέρια του εργαζόμενου είναι 1.798,31 ευρώ, ενώ οι φόροι και εισφορές 1.403,19 ευρώ. Η πρόταση του ΣΕΒ είναι το αφορολόγητο όριο να συνδέεται με το επίπεδο του ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος, ενώ για τον μέγιστο συντελεστή αναφέρει πως «οτιδήποτε πάνω από περίπου 33% δίνει την αίσθηση του ληστρικού για τον φορολογούμενο που προσφέρει προσωπική εργασία (εάν δουλεύει 6 μέρες, με το 33% οι δύο είναι για το κράτος)», διευκρινίζοντας ότι ο μέγιστος συντελεστής που ισχύει σήμερα θα μπορούσε να παραμείνει για πολύ υψηλά εισοδήματα, π.χ. άνω του 1 εκατ. ευρώ. Για τη φορολογία επιχειρήσεων ο ΣΕΒ στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα των «περαιώσεων», υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό το κράτος εξαπατά συστηματικά τους συνεπείς φορολογούμενους και ότι ισοδυναμεί με επίσημη υπόθαλψη της κουλτούρας της φοροδιαφυγής, που υποσκάπτει την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Υποστηρίζει ότι «ρεαλιστικός» φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις θα ήταν το 15%, ενώ για τις συχνές αλλαγές της νομοθεσίας επισημαίνει ότι «ειδικά για τους εταιρικούς φόρους, η χώρα μας δεν μπορεί εύκολα να πείσει τους επενδυτές ότι το σύστημα θα παραμείνει σταθερό, λόγω της ιστορίας της που δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Επομένως ένα σύστημα που επιδιώκει να παράσχει ασφάλεια για μακρύ χρονικό ορίζοντα (π.χ. 10ετίας) θα πρέπει να θωρακιστεί συνταγματικά». Άλλα θέματα που θίγει ο ΣΕΒ είναι τα εξής: - Για τον ΦΠΑ θεωρεί ως λογικό όριο το 16%-18%. Ένας ιδιαίτερα υψηλός συντελεστής ΦΠΑ (πάνω από 20%), αναφέρει, αποτελεί σημαντικότατο κίνητρο για φοροδιαφυγή (πολύ περισσότερο απ' ότι ο φόρος εισοδήματος). - Φόρος Ακίνητης Περιουσίας: Η επιβολή φόρου στην ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπάρχει από την στιγμή πού αυτή έχει αποκτηθεί με εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί, και όταν παράλληλα φορολογείται η πρόσοδος από την χρήση της ακίνητης αυτής περιουσίας. Η επιβολή φόρου στην ακίνητη περιουσία δικαιολογείται μόνο από έκτακτες ταμειακές ανάγκες του δημοσίου. - Τα πρόστιμα (πλην περιπτώσεων συστηματικής υποτροπής) πρέπει να είναι ήπια και να έχουν παιδευτικό χαρακτήρα. Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι τα υψηλά πρόστιμα είναι στην καρδιά των κινήτρων για συστηματική φοροδιαφυγή ευρείας κλίμακας και στην αντίστοιχη δημιουργία κινήτρων διαφθοράς των ελεγκτικού μηχανισμού. - Επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς: Από κίνητρο έχει μετατραπεί σε αντικίνητρο, και σε ακραίες περιπτώσεις σε αιτία σοβαρότατων προβλημάτων επιβίωσης των «ωφελούμενων» επιχειρήσεων. - Καταπολέμηση φοροδιαφυγής: Να σχεδιαστεί σύστημα δήλωσης της περιουσιακής τους κατάστασης για όλους τους φορολογουμένους (και όχι μόνο για ορισμένες κατηγορίες, όπως ισχύει σήμερα), ώστε να μπορεί να ελέγχεται εάν δικαιολογούνται τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι δαπάνες τους από πόρους που έχουν δηλωθεί. Τέλος, ο ΣΕΒ υπογραμμίζει την ανάγκη το σύστημα να είναι αντικειμενικό και απλό, να περιορίζει στο ελάχιστο την κρίση του ελεγκτή, να υφίσταται διαρκή κωδικοποίηση και να διασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης. Τονίζεται μάλιστα σχετικά ότι αν η λύση για την επίσπευση της εξέτασης των φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια, είναι η πρόσληψη νέων δικαστών, «θα ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που θα υποστηρίζαμε νέες προσλήψεις στο δημόσιο υπό τις παρούσες συνθήκες».
fimotro