Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/8/11

ΖΗΜΙΕΣ 284 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Η καθαρή ζημιά του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας ανήλθε στα 284,1 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την καθαρή ζημιά των 214,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2010. Η θέση του Ομίλου στα ομόλογα ελληνικού δημοσίου μειώθηκε (21% ανά αξία) και η ζημιά που προέκυψε ανήλθε στα...
80,6 εκατ. ευρώ, προσθέτει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2011, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 68,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2010. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους, σημειώνει η τράπεζα.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων προβλέψεων και μείωσης αξίας ενεργητικού) ανήλθαν στα 70,6 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 11,63% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2010.

Ο Όμιλος «συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα κόστη του. Η μείωση του κόστους επετεύχθη και στα λειτουργικά κόστη και στο κόστος προσωπικού. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις και μείωση αξίας ενεργητικού) ανήλθαν στα -2,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις ανήλθαν στα 196,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
fimotro