Σελίδες

Thessaloniki video tour

31/7/11

Κύπρος: Μέτρα μετά την τραγωδία


Ειδική Επιτροπή για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των χώρων και εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς όπου αποθηκεύονται πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα συνέστησε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Δημήτρης Ηλιάδης, μετά την πρόσφατη τραγωδία στη ναυτική βάση στο Μαρί.
Κύριο έργο της Επιτροπής θα είναι, μεταξύ άλλων, ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων αποθήκευσης, διαφύλαξης, παρακολούθησης και συντήρησης των πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και καυσίμων, των μέτρων ασφαλείας, της καταλληλότητας των χώρων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ασφάλεια του προσωπικού αλλά και των προσώπων σε παραπλήσιους χώρους.

Η Ειδική Επιτροπή θα προβεί κατά προτεραιότητα στον έλεγχο των χώρων και εγκαταστάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα των υλικών με στόχο να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Μετά τον έλεγχο κάθε περίπτωσης, θα συντάσσεται έκθεση και θα υποβάλλεται στον υπουργό Άμυνας. Στην έκθεση θα καταγράφεται η κατάσταση και τα τυχόν προβλήματα μαζί με εισηγήσεις για την αντιμετώπιση τους.
Η Επιτροπή απαρτίζεται από ειδικούς και εμπειρογνώμονες της Εθνικής Φρουράς, των υπουργείων Άμυνας, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 
 
 
newsbomb.gr