Σελίδες

Thessaloniki video tour

4/8/17

ΚΕΑΟ: Το 74% των οφειλετών χρωστάει κάτω από 15.000€
Στους 499.558 ανέρχεται ο αριθμός των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με ...
πρόσφατα στοιχεία το Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Στο τέλος Ιουνίου 2017 το συνολικό ποσό των 19.001.497.002 € σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., είχε διαμορφωθεί στα 23.319.986.752 € (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες (με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Από τα στοιχεία διακρίνεται ότι:

υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 591.004 οφειλέτες (74% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
το 84% των οφειλετών (674.784 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 64.326 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (περίπου 20% του τρέχοντος υπολοίπου)
το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (1.634 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 28% του υπόλοιπου οφειλών)
Παλαιότητα οφειλών

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία σχετικά με την παλαιότητα των οφειλών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του Κ.Ε.Α.Ο.

Συγκεκριμένα, ο πίνακας απεικονίζει δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές το 2009 ή παλαιότερα και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά μετά το 2009.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους 23.319.986.752 ευρώ, το 18,68% (ποσό 4.357.078.768 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 81,32% (ποσό 18.962.907.984 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Στοιχεία εισπράξεων

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και τον Ιούνιο του 2017 ανέρχεται στο ποσό των 2.247.743.245 €. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 57% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 43% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ανέρχονται σε 223.654.328 ευρώ, με ποσοστό 60% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 40% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν:

Ιανουάριος 2017: 59% από ρυθμίσεις και 41% εκτός ρύθμισης

Φεβρουάριος 2017: 53% από ρυθμίσεις και 47% εκτός ρύθμισης

Μάρτιος 2017: 70% από ρυθμίσεις και 30% εκτός ρύθμισης