Σελίδες

Thessaloniki video tour

24/7/17

Οι Γερμανοί επένδυσαν σε ασφάλειες και συνταξιοδοτικά 24 δις ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο
Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας η χρηματική περιουσία των Γερμανικών νοικοκυριών συνέχισε να αυξάνεται ...
για να ανέλθει σε περίπου 5,676 τρισ. ευρώ.
Πέρα από τις καταθέσεις στις τράπεζες , παρά τα χαμηλά επιτόκια , που έφθασαν 1,379 τρισ. ευρώ, τους πρώτους τρεις μήνες του 2017 επένδυσαν 24 δισ. ευρώ σε ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα, που θεωρούνται χαμηλού ρίσκου, όπως ακριβώς και οι τραπεζικές καταθέσεις.