Σελίδες

Thessaloniki video tour

26/6/17

Γιατί τα μωρά έχουν συχνά λόξιγκα;


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο λόξιγκας είναι φυσιολογικό και αρκετά συχνό φαινόμενο στα βρέφη. Οφείλεται σε... 

 
 
 
 
 
 
 
 
σύσπαση του διαφράγματος και αυτό έχει σχέση με την διαστολή του στομάχου λόγω υπερπλήρωσης με γάλα ή αέρα.

Λόξιγκας και αναγωγές

Μία συχνή αιτία είναι η «αναγωγή», όταν δηλαδή το μωρό βγάζει λίγες γουλιές γάλα και αυτό μπορεί να συμβαίνει στο διάστημα ανάμεσα σε δύο γεύματα του ή στη διάρκεια του ταΐσματος ή ακόμα όταν ρεύεται.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθεί λόξιγκας ή το αντίστροφο, όταν έχει λόξιγκα να έχει και «αναγωγές»